ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDİR?

Öğrenme güçlüğü, dinleme, düşünme, konuşma, yazma veya matematik problemlerini çözmede yetersizlik olarak tanımlanır. Bu çocukların anlama ya da dili kullanmadaki psikolojik süreçlerden birinde ya da bir kaçında yetersizlik söz konusudur. Zihinsel yetenekleri normal sınırlar içinde yer alır. ZİHİNSEL OLARAK YETERSİZ DEĞİLDİRLER.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ ?

Çalışma becerilerini kullanma yetersizliği

Algısal bozukluklar (Dinleme, düşünme, konuşma, yazma ve matematik problem çözme yetersizlikleri)

Genel eş güdüm problemleri, Algısal,  Devinimsel problemler

Dikkat Bozukluğu ve Aşırı Hareketlilik

Düşünme ve Bellek Problemleri

Sosyal Uyum Problemleri Disleksi (Okuma-Yazma Bozukluğu) ve Diskalkuli (Matematik Bozukluğu) olarak iki gruba ayrılır.

SIKÇA RASTALANAN BELİRTİLER

Anasınıfını bitirdiği halde ev telefonunu ezberleyememiş olabilir.

Öyküleri dinlerken dikkatini toplama ve kavramada güçlük çeker.

Öykünün ayrıntılarını hatırlamada zorlanır.

Birinci sınıfa başladıktan sonra sesleri öğrenmekte, sayı ve harfleri yazmakta zorlanır.

Duygusal açıdan çabuk kırılır, çabuk sinirlenir, okula gitmek istemez.

Ev ödevlerini bitiremez.

Öğretmeni ya da anne-babasından sürekli yardım ister.

Sınıfta davranış problemleri vardır, dikkat çekici, düşüncesiz hareketlerde bulunur.

Bir gün öğrendiğini ertesi gün unutur.

Öğrendiklerinin kalıcılığı yoktur, testte ya da sınavlarda başarısız olur.

İkinci sınıfta basit toplamaları yapmada zorlanır, üçüncü ve dördüncü sınıfta çarpım tablosunu her gece tekrar ettiğiniz halde ezberleyemez

 Benlik saygısı düşüktür.

AİLEYE ÖNERİLER

Öğretmeninden bilgi ve yardım isteyin, bu durumu öğretmeni ile mutlaka paylaşın. 

Öğretmeni ile ortak bir çalışma planı geliştirin. Harfleri ters yazıyorsa; harflerin yazılı olduğu kartlar hazırlayın, yazarken kartlara bakarak doğru yazmasını ve hatalarını düzeltmesini sağlayın, bol bol alıştırma yapın. 

Cümleleri, kelimeleri gruplara ayırın; her gün belli bir grubu yazmasını sağlayın.

 Bakmadan yazdırın. Hatalarını düzeltip tekrar yazdırın ve okutun.

 Matematikle ilgili eski bilgilerini tekrarlatın, çok kusa basamaklar halinde yavaş yavaş ilerletin.

  Çalışırken görsel, işitsel, dokunarak ve yaşayarak öğrenmesini sağlayın.

 Okuma çalışmalarında bütünden parçaya doğru ilerleyin (Tümden gelim) 

Güdüleyici, teşvik edici, sabırlı ve olumlu bir tutum içinde olun. 

Çocuğunuzun kendini rahat ve güvende hissettiğinden emin olun.

 Dikkati çabuk dağıldığından çalışmaları kısa tutun. Yavaş ilerleyin.

 Günlük işlerde olaylara katılmasını sağlayın

ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER

Çocuğun bireysel özelliklerini, kapasitesini ve sınırlılıklarını bilin.

 Aileyle iletişim için olun.

 Sınıfta etkinliklere katılmalarını sağlayıcı görev ve sorumluluklar verin.

 Kullandığınız komutların basit, kısa ve net olmasına dikkat edin.

  Güven verici, teşvik edici olun ve kendisinin başarabileceğine inandırın. 

Ön sıralarda oturun, jest ve mimiklerinizle katılımını sağlayın.

 Sosyal aktivitelere katılmasını sağlayın, iş yapma becerisi kazandırın.

Görsel algı becerilerinin gelişimine yönelikÞ etkinlikler yapın.

 Olumsuz etiketlemelerden kaçının (Yaramaz, tembel, haylaz vb.)  Kendisini olumlu değerlendirmesi ve iyi hissetmesini sağlayın.